Bengalbladet Vit

Bengalbladet

Nr 4 – 2020 utsänd (mailad) 31/12.

Vår medlemstidning har manusstopp: 15/2, 15/5, 15/8 och 15/11 och publiceras någon månad därefter. Sänd gärna in dina bidrag (artiklar, kåserier, bilder på titelkatter, katter som fyllt år eller bara gjort nåt som husse/matte måste dokumentera) till: viceordforande@bengalforeningen.se