banner8

mönster och färgvarianter

Bengalen är en katt som tilldrar sig uppmärksamhet. Varför? Det enkla svaret är att den vanligaste varianten – den svartfläckiga – väldigt mycket liknar en liten leopard. Men så har den också sitt ursprung från den vilt levande asiatiska leopardkatten (ALC) – eller bara ”leopardkatten”. Denna vilda katt har oftast en tydligt kontrasterande svartspottad päls mot en ljus bakgrundsfärg och genom avelsarbetet med bengalen vill man behålla eller förstärka det utseendet. Eftersom man i det tidiga avelsarbetet med bengalen använde olika tamkatter har det under tidens gång fötts kattungar med annat utseende än den klassiska svartspottade och med tiden har man använt dessa för att utveckla nya varianter inom bengalrasen. Nedan följer en mycket kort beskrivning – utan någon genetisk djupdykning – av de varianter som finns idag.

Bengalens mönster

Bengalens mönster styrs av de s.k. agouti-anlagen. Två huvudsakliga mönster förekommer hos bengalen – fläckigt mönster samt marmorerat mönster. Inom respektive mönster är variationen stor. En tredje variant finns också som tekniskt sett är ett mönster då det styrs av ett agouti-anlag. Individer med detta anlag kallas för Charcoal.

Spotted

Detta är den klassiska och vanligaste varianten. De kan kallas för brunspottade eller svartspottade. Fläckarnas storlek, utseende och placering varierar från katt till katt. Ibland kan fläckarna sitta så tätt att de ser ut som ränder och mängden sådana ränder varierar från katt till katt på olika ställen på kroppen. I utställningssammanhang är det önskvärt med så få ränder som möjligt. Spottarna kan vara enfärgade eller tvåfärgade. De senare kallas rosettfärgade och kan se lite olika ut. Ju bättre kontrasten är mellan spottarna och pälsens bakgrundsfärg, desto bättre anses utseendet vara.

Marble

Istället för spottar har dessa katter ett marmorerat mer eller mindre horisontellt mönster. Marmoreringen kan vara en eller tvåfärgad. Ju bättre kontrast mellan mönstret och pälsens bakgrundsfärg, desto bättre.  

Charcoal

Detta mönsteranlag anger hur färgen uttrycks i pälsen. Färgen blir oftast mörkare och kallare i nyansen, ju mer desto bättre. Dock ska fortfarande kontrasten mellan mönsterfärgen och pälsens bakgrundsfärg vara så stor som möjligt. Ju mindre rödbrunfärgat (rufism) i pälsen desto bättre kontrast. Då agouti-anlaget bara styr hur färgen uttrycks i pälsen kan det kombineras med bengalens alla övriga färger liksom med mönsteranlag för spotted eller marble.

Bengalens färger

Bengalen finns i dagsläget ett antal olika färger.

Svartspotted/brunspotted

Spottarna/fläckarna är mörka enligt mönsterbeskrivningen ovan. Bakgrundsfärgen kan variera från honungsgul, beige, olika nyanser av ljust brunt till en rödbrun varmt tonad färg (rufism). Insidan av benen, magen, bröstet, hakan och morrhårskuddarna har oftast en ljusare bakgrundsfärg än resten av pälsen, närmast cremefärgat. Svanstipp och trampdynor ska vara svarta och nosspegeln mörkt tegelröd. Ögonfärgen har olika nyanser av guldgult, grönt eller brunt.

Svartmarble/brunmarble

Marmoreringen är mörk enligt mönsterbeskrivningen ovan. Bakgrundsfärgen är detsamma som för spottade katter. Samma sak gäller för svanstipp, trampdynor, nos och ögonfärg.

Snöbengalernas olika färgvarianter

Det finns en grupp som kollektivt kallas för snöbengaler. De har en gen ”himalaya-genen” som ger ljusare individer. Tre olika varianter finns med ursprung från siameskatter, burmakatter eller en korsning mellan dem.

Seal Lynx (siamesfärgad)

Kattungar av denna färg föds helt vita men utvecklar med tiden sitt mönster. Det kan dröja uppemot 1-årsåldern innan mönstret framträder som tydligast och kontrasten är som bäst mellan den i olika nyanser ljusbruna mönsterfärgen och den creme- eller elfenbensvita bakgrundsfärgen. Svanstipp och trampdynor är dock oftast svartbruna, nosspegeln tegelröd och ögonfärgen blåaktig i olika nyanser.

Seal mink (siames+burmafärg ”tonkanes”)

Kattungar av denna färg föds med ett mer eller mindre tydligt mönster som utvecklas alltmer med tiden och får oftast lite mörkare färg än för Seal Lynx. Bakgrundsfärg, svanstipp, trampdynor och nosspegel likadant som Seal Lynx. Ögonfärgen är dock oftast mer blågrönaktig (akvamarin).

Seal sepia (burmafärg)

Bakgrundsfärgen ungefär detsamma som övriga varianter av snöbengaler. Mönsterfärgen blir oftast  något mörkare än Seal Mink. Liksom för svanstipp, trampdynor och nosspegeln. Ögonfärgen är oftast mer grön- eller guldgulaktig.

Silverbengalers färgvarianter

Silverbengaler har en gen som undertrycker den varma rödbrunaktiga färgtonen i pälsen mer eller mindre helt. Det betyder att pälsfärgen får en kallare färgton och att den svarta mönsterfärgen kan ge en extremt stark kontrast mot den nästan helt vita bakgrundsfärgen. Det finns spottade, marble-charcoal och snövarianter av silverbengaler.

Blå-bengalers färgvarianter

Dessa bengaler kallas för blå då de har en gen som ger en försvagning (dilution) av deras grundfärg. Det svarta i pälsens mönsterfärg ser då närmast grått ut.

Solida bengaler

Det finns även bengaler som saknar gener som uttrycker mönster. Dessa kallas för non-agouti-katter eller solida katter. Dock kan det synas ett så kallat ”spökmönster” i pälsen, dvs ett mönster som syns väldigt svagt. Katten blir då i praktiken enfärgad svart (BEN n), silver (BEN ns), seal mink, seal lynx, seal sepia eller blå.

Cashmere-bengaler

Det finns långhåriga bengaler – s.k. cashmere-bengaler. Dessa kan teoretiskt förekomma i alla de varianter som nämns ovan.

Övrigt

Förmodligen kommer än fler varianter att dyka upp i framtiden än vad som nämns ovan. Kanske finns de redan hos någon uppfödare någonstans i världen.

EMS-koder (Easy Mind System) för bengalen hos FIFe samt GCCF

x betyder ”ej godkänd variant”
* betyder ”kod för de varianter som finns i gruppen”
Notera att en del varianter nedan ännu inte är godkända i respektive förbund.

Mönster:

SpottedBEN * 24
MarbleBEN * 22
CharcoalBEN x *t **Genetiskt sett ett mönster men klassas f.n. som en färgvariant

Färger:

Svart/brun-spotted BEN n 24
Svart/brun-marble BEN n 22
Seal Lynx BEN n * 33
Seal Mink BEN n * 32
Seal SepiaBEN n * 31Gäller ej i GCCF
SilverbengalerBEN *s * *
Blå bengalerBEN a *
Solida bengalerBEN * *
Långhåriga bengaler (Cashmere)XLH

Länkar för mer information om olika kattförbunds klassificeringar av bengal